Život začíná na střední

II. kolo do oborů vzdělání Provoz a ekonomika dopravy – logistika a Veřejnosprávní činnost – Právní administrativa se zaměřením na sociálně správní činnost vyhlášenoBudova GPaSOŠŽ Přerov

Gymnázium Palackého a Střední odborná škola živnostenská Přerov, s.r.o. poskytuje žákům jak všeobecné vzdělání, tak vzdělání odborné. V rámci odborného vzdělávání jsou žáci připravováni pro oblast samostatného podnikání i pro práci ve výkonných funkcích managementu v různých typech firem, na příslušných úsecích státní správy a samosprávy, včetně samostatného řízení a organizování činnosti ve veřejné správě. Vzdělávání je uskutečňováno v Přerově na adrese Palackého 1380/19.

Školní výlet 3.CDL

29. 6. 2017 - Mgr. Petra Spalová

Návštěva areálu Dolních Vítkovic v Ostravě

Po dlouhém rozhodování, kam se letos vydáme na školní výlet, padl los na Ostravu, a to konkrétně na oblast Dolních Vítkovic, která v roce 2008 byla zapsána jako vůbec první česká památka...

více

Školní výlet 1.D

27. 6. 2017 - Ing. Hana Fleischmannová

PRAHA S NÁVŠTĚVOU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

 V pátek 23. června jsme v brzkých ranních hodinách (po vydatné průtrži mračen) odjížděli na palubě vlaku RegioJet na exkurzi do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Praze.

více

Předávání maturitních vysvědčení

31. 5. 2017

Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo 29. 5. 2017 v Mervartově sále na přerovském zámku.

více

Archiv aktualit